Аудиториите на Русенския университет - пълни с мотивирани студенти

Аудиториите на Русенския университет – пълни с мотивирани студенти

През изминалите дни започнаха занятията на студентите от задочна форма на обучение. Първокурсниците се запознаха с академичното ръководство на Русенския университет и деканите на факултетите. Академичната общност на висшето училище се радва на мотивираните и амбициозни студенти, които вече няколко дни препълват аудиториите му.

Русенският университет е регионален и национален академичен център, който е уважавана международна образователна институция. В него се подготвят специалисти в най-търсените области на пазара на труда, като е осигурена възможност за квалификация във всички образователни и научни степени на висшето образование.

Академичната институция е с над 75-годишен опит и стабилни традиции, заслужила репутацията на модерно висше училище, което гарантира успешна реализация на своите възпитаници.

На новите студенти в Русенския университет тепърва предстои да открият, че няма време, по-хубаво и интересно, от периода на студентския живот. В него те ще намерят истински приятели, мъдри наставници, ще придобият нови знания и умения.

Ръководството и академичната общност на Русенския университет пожелава на всички свои студенти да преследват смело мечтите си и да бъдат сред интелектуалните лидери на нашата нация, защото са уверени, че всеки от тях го заслужава!

Сподели: