„А. Л. ФИЛТЪР” EAД е отличена на форума "Работодател на годината 2021" в Русенска област

„А. Л. ФИЛТЪР” EAД е отличена на форума „Работодател на годината 2021“ в Русенска област

13 работодатели бяха отличени по време на форума „Работодател на годината – 2021” на Агенцията по заетостта, чието осемнадесето издание се проведе днес в онлайн формат. Виртуалното събитие бе открито от изпълнителния директор Драгомир Николов, а имената на наградените обявиха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, както и заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Надя Клисурска.

И тази година най-активните партньори на Агенцията по заетостта от цялата страна бяха класирани в 2 категории: „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” и „Успели заедно”.

В категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” бе отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията по заетостта в страната.

За региона на Русе това е „А. Л. ФИЛТЪР” EAД. Фирмата е най-голямата за производство на автомобилни филтри в Русе и региона, част от A.L. Group. Осигурила е устойчива заетост на 70 безработни лица, от които 53 са от неравностойните групи на пазара на труда. Наема безработни от отдалечени населени места, където търсенето на несубсидирания трудов пазар е минимално като Сливо поле, Ветово, Кубрат и Бяла.

Сподели: