мартеница

Баба Марта

1 март отбелязва началото на пролетно-летния сезон. Спазват се редица предпазни мерки, свързани с представата за обновяването на природата и с необходимостта от магическо стимулиране на тези процеси.

Преди изгрев слънце жените измитат домовете си и изнасят на двора нещо червено – дреха, престилка или прежда – и го оставят там девет дни. Така „на чисто и червено“ всички очакват сърдитата баба, за да я развеселят и тя да се усмихне добронамерено на хората. Жените не перат и не простират бели дрехи, за да не падат слани и градушки. Не бива да се тъче, шие, преде, плете, да се работи в градината или да се вари нещо.

Втората група обичаи и обреди са за здраве, най-интересният от които е киченето с мартеници. Вечерта срещу празника или рано сутринта на самия ден най-възрастната жена в дома, която трябва да бъде чиста, усуква червена и бяла вълнена прежда. Мартениците се връзват по ръцете и вратлетата на децата, по плитките на момите, по хурките на бабите, по плодни дръвчета, на малките кончета, телета, агънца. Носи се, докато се види първата лястовица, щъркел или жерав. Тогава се сваля и се оставя под камък или се окачва на плодно дръвче. 

Откога датира този обичай е трудно да се отговори. Началото му се крие някъде далеч в миналото ни. Съществуват предания и легенди за мартеничката. 

Легенда за произхода на мартеницата:

Като същинска легенда този разказ-приказка битува в следния фолклоризирал вид на съвременен говор: „Провъзгласен за хан на славяно-българите, Исперих получава на 1 март по лястовица  от сестра си в бащините Кубратови палати в Русия поздрав-китка, завързана с бял и червен копринен конец. Така хан Исперих пръв въвежда пролетния поздрав с мартеница и затова тя се среща само у българите“.

За легендите за мартеницата четете в:

ДЮЛГЕРОВА, Петруша. Старобългарски легенди за мартеничката / Петруша Дюлгерова. // Демокрация, № 51, 1 март 1991, с. 5.

КОЕВ, Иван. Легенда за произхода на мартеницата / Иван Коев. // Отечество, 1979, № 4, с. 28-29.

ЛАНДЖЕВ, Богдан. Легенда за мартеницата / Богдан Ланджев. // Орбита, № 9, 1 март 1980, с. 14.

НЕСТЕРОВА, Евгения. Сказание за мартеницата / Евгения Нестерова. // Труд, № 36, 20 февр. 1979, с.3.

СТАНИЛОВ, Васил. Легенда за мартеничката / Васил Станилов. – 2. изд. – София : Ив. Вазов, 2000. – 48 с. : с ил.

Сподели: