библиотека любен каравелов русе четене книги

Балансиран и ефективен мениджмънт позволява на РБ „Л. Каравелов“ да бъде стабилна

В началото на 2018 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ отбеляза своята 130-годишнина. През своето съществуване, тя се утвърди като културен център, обединяващ традиция и модерност, пазител на книжовността, но и носител на нови послания. РБ „Любен Каравелов“ работи активно за утвърждаване ролята на библиотеките за осигуряване на равен достъп до информация, универсална грамотност и достъп до информационни и комуникационни технологии.

И през разглеждания период за 2017/2018 г. библиотеката продължава своята мисия, водена от амбицията да подобрява качеството на обслужване, да разширява обхвата и формáта на библиотечните услуги и да повишава потребителската удовлетвореност. Отчетените данни ясно сочат стабилност, което говори за балансиран и ефективен мениджмънт на културния институт. Увеличен е значително броят на посещенията на място, както и на регистрираните читатели.

Гъвкавият мениджмънт на библиотечната дейност за отчетния период води и до значително нарастване на собствените приходи на института с 16 648 лв., което се дължи преди всичко на увеличения с 11 400 лв. дял на проектното финансиране спрямо периода 2016/2017 г.

За поредна година Библиотека „Любен Каравелов“ участва активно в редица международни инициативи като Европейската нощ на музеите и галериите, Европейската нощ на литературата, Нощта на Андерсен и Европейската нощ на учените. В рамките на тези значими международни събития, библиотеката организира богата програма от творчески срещи, уъркшопи, литературни четения, демонстрации, изложби, лекции, привличайки няколкохилядна публика.

По важност не отстъпват и националните кампании, в които РБ „Любен Каравелов“ ежегодно участва, като „Маратон на четенето“ и „Забавното четене“. През 2018 г. ентусиазмът и отдадеността на екипа им носи Наградата за цялостен принос в кампанията „Бисерче вълшебно“, присъдена от Фондация „Детски книги“ и Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изключителния принос на библиотеката за изграждане на успешна връзка с училищата и детските градини, и включването на голям брой деца в кампанията за насърчаване на четенето.

През 2018 г. Русенската библиотека подкрепи инициативата Национална библиотечна седмица „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“ като организира за първи път изложението „Библиотеките представят – Русе, 2018“.

За първи път РБ „Любен Каравелов“ връчи Годишната награда „Библиотека на годината от област Русе“. В надпреварата участваха 22 библиотеки от областта, а наградата спечели Библиотеката при НЧ „Ангел Кънчев – 1901“, гр. Русе.

За 14-ти пореден път с подкрепата на Община Русе, библиотеката организира превърналия се в една от арт емблемите на града Международен конкурс за екслибрис, в който през 2018 участие взеха 374 творци от над 40 държави от цял свят.

В разглеждания период библиотеката е одобрена за финансиране като партньор по трансграничния проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, който ще бъде изпълнен в сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж. В рамките на проекта ще бъде създаден нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм Долен Дунав“.

Сподели: