„БАЛКАНЦИНК” АД ще открие официално нов производствен комплекс за горещо поцинковане и производство на метални изделия на територията на Индустриален парк – Русе

„БАЛКАНЦИНК” АД ще открие официално нов производствен комплекс за горещо поцинковане и производство на метални изделия на територията на Индустриален парк – Русе на 1 ноември.„БАЛКАНЦИНК” АД е регистрирано, съгласно българското законодателство с мажоритарно чуждестранно участие в капитала. Новоизграденото предприятие е създадено в резултат на бизнес коопериране на италиански индустриални предприемачи с дългогодишен опит в производството на различни видове висококаче…

Source: *119522.html

    

Сподели: