Балони за толерантност и приятелство пускаха в небето деца от три детски градини в Русе

Балони за толерантност и приятелство пускаха в небето деца от три детски градини в Русе

През изминалите дни, деца от русенските детски градини „Ралица“, „Червената шапчица“ и „Пинокио“ с голямо желание и ентусиазъм се включиха във флашмоб събития в рамките на информационната кампания „Значими в разнообразието“.

За участието си в събитията, децата предварително подготвиха индивидуални послания в рисунки за толерантност, приятелство, разбирателство и доброта. Организаторите на кампанията, заедно с директорите на детските градини – участници в инициативата, бяха подготвили кратка програма, с активното участие на малчуганите – песни, танци и забавни игри. Осигурени бяха и разноцветни балони, пълни с хелий, които полетяха в небето заедно с детските послания. Най-големите вълнения на малчуганите бяха къде ще отнесе вятъра техните балони и кой ще види рисунките им.

Обучението в ценности и изграждането у децата на разбиране за добро, приемане на различните и човечност са сред основните ни задачи като общество, а малчуганите от детските градини демонстрират, че вече познават и оценяват тези базови ценности. И понеже най-добрите учители са децата, се надяваме те да научат своите семейства и близки, че няма значение как се казва приятелчето, с което играят и учат заедно в детската градина и от какво семейство е, щом се чувстват добре и са щастливи.

Информационната кампания „Значими в разнообразието“ се провежда Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (www.brtim.com) в периода 15.10.2018 – 15.11.2018 г. по проект BG05M2OP001-3.001-0028 „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020.

Сподели: