банкомат теглене на пари

Банкоматът в кметството на Червена вода остава

Време за прочитане: < 1 мин.

Постъпила е докладна записка от Людмила Маринова, Кмет на кметство с. Червена вода, за необходимостта от поставяне на терминално устройство АТМ – банкомат, с. Червена вода, в сградата на кметството.

Съгласно докладна записка на г-жа Людмила Маринова, желанието е да бъде разположен преместваем обект – АТМ – банкомат, в помещение с размери 2,10 м/1,40 м, с площ 2,94 кв. м, на първи етаж в двуетажна масивна сграда №501.1856.1, по кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, с предназначение Административна делова сграда, със застроена площ на цялата сграда – 167,00 кв. м, ситуирана в поземлен имот 501.1856, по кадастралния план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, описани в АПОС №4038/03.10.2003 г.

Общинският съветник Асен Даскалов поиска да бъде задължена банката да има поне по един във всяко кметство.

Банкоматът остава, стана ясно днес, като общинската администрация ще търси начин да се реши този проблем за всички населени места като цяло.

Сподели:

Още новини от деня