БАН и Областна администрация - Русе ще си сътрудничат

БАН и Областна администрация – Русе ще си сътрудничат

Областният управител на област Русе Галин Григоров и председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски подписаха декларация за сътрудничество.

Според текста на споразумението двете институции ще обменят периодично информация относно проекти, програми и инициативи, свързани с развитието на региона.

Акцент е поставен и върху разработването на експертизи, становища и други експертни оценки по проекти на нормативни актове и регионални стратегии. Сред обектите на взаимодействие са още защитата на населението и критичната инфраструктура, както и управлението на риска при природни бедствия и аварии.

Също така страните ще си съдействат при развитието на технологични центрове, бизнес инкубатори и паркове за трансфер на технологии. Не по-назад остава развитието на възобновяемите източници на енергия, а също и внедряването на съвременни информационни и комуникационни технологии с оглед управление на инфраструктурата и териториалното развитие.

Насърчава се и съвместното участие при разработването на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз с цел развитието на областта, като фокусът ще бъде поставен върху социално-икономическия просперитет и образованието.

В края на срещата областният управител Галин Григоров удостои акад. Ревалски с плакет за съществен принос в сферата на науката и образованието на Република България.

В днешната среща участваха още заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова, проф. Петър Петров от БАН, както и координаторът на Регионалния академичен център в Русе доц. д-р Емил Трифонов.

Сподели: