Бариера контролира достъпа на автомобили до Кея

Бариера контролира достъпа на автомобили до Кея

От днес, 4 юни, е монтирана бариера за контрол на достъп до централната крайбрежна зона в Русе.

С нея се забранява навлизането на автомобили до пешеходните зони и велоалеите, отредени за отдих и туризъм. Право на достъп до кея имат единствено автомобилите със специален режим на действие, както и тези, обслужващи понтоните и пристанището, отдадено на концесия чрез договор между Община Русе и „Порт Пристис“ за срок от 35 години.

Бариерата се намира в края на улица „Мостова“, след ж. п. прелеза, и от местната управа призовават гражданите да спазват наложената забрана, за да не се смущава престоят на жителите и гостите на града.

Сподели: