Завърши подмяната на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Безвъзмездната доставка и монтаж на новите отоплителни уреди на пелети за одобрените домакинства стартира в края на месец февруари

Безвъзмездната доставка и монтаж на новите отоплителни уреди на пелети за одобрените домакинства стартира в края на месец февруари. Дейностите по подмяна са част от основната фаза по „Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз“.

Съгласно сключения договор с Изпълнителя през месец януари са извършени предварителни огледи за наличието и състоянието на изградените отоплителни системи във всяко домакинство.

Целта на проекта е да се подобри качеството на въздуха на територията на общината чрез постепенното преминаване на домакинствата към алтернативни източници на отопление, щадящи околната среда.

Предстои скоро да бъде обявен и следващия етап по прием на документи по основната фаза на Проекта.

Сподели: