Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

Безвъзмездно осигуряване и предоставяне на дървесина за огрев на религиозни храмове и обществени организации на територията на Община Ветово

Общинските съветници във Ветово ще разгледат на 29 януари предложението на кмета на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед, постъпило вследствие на представители на религиозни храмове, пенсионерски клубове, представители и членове на сдружения и клубове на лица с увреждания, обществени организации за възможността да им бъдат предоставени дърва за огрев от общинския горски фонд. Община Ветово се състои от 6 населени места, като във всяко едно има поне по един религиозен храм /джамия или църква/, читалища, клуб на инвалида, пенсионерски клуб. Общият брой на обектите с обществена и религиозна насоченост, на които може да бъде осигурена целева помощ за отопление с твърдо гориво, са 19. Търговското дружество „Ветовска гора“ ЕООД може да осигури на гореизброените обекти дървесина за огрев през отоплителен сезон 2021 – 2022 година. Той обхваща 5 месеца – от 1 ноември до 31 март. Предвиденото количество твърдо гориво е по 5 м3 за всеки обект или общо 95 м3. Количеството дървесина за огрев ще бъде предоставено от общинския горски фонд, а изпълнението по осигуряването, вкл. и извозването, ще е грижа на „Ветовска гора“.

По 5 м3 ще получат трите джамии във Ветово и църквата, трите джамии в Глоджево и църквата, клуб на инвалида в Глоджево, читалището в Глоджево, църквата, джамията и читалището в Сеново, джамията, църквата и читалището в Смирненски, църква и читалище в Кривня и читалището в Писанец.

Управителят на „Ветовска гора“ е натоварен в срок до 31 декември 2021 година да организира извозването и осигури снабдяването с количеството дървесина от 95 м3 на обектите.

Сподели: