Близо половин милион лева даде държавата за укрепването на джамията в Смирненски

Безвъзмездно се дава дървесина за огрев на религиозни храмове и обществени организации на територията на Община Ветово

Общинският съвет във Ветово натовари управителя на „Ветовска гора“ ЕООД да организира и предостави под формата на целева помощ за отопление дървесина за огрев – акация, на 19 (деветнадесет) обекта, представляващи религиозни храмове и обществени организации на територията на община Ветово, в количества по 5 (пет) куб. м., както следва:

ОбектМестонахождение, адресНеобходимо количество твърдо гориво
1.Джамия 1гр. Ветово, ул. „Трети март“5 куб. м.
2.Джамия 2гр. Ветово, ул. „Велико Търново“5 куб. м.
3.Джамия 3гр. Ветово, ул. „Ропотамо“5 куб. м.
4.Църквагр. Ветово, ул. „Васил Левски“5 куб. м.
5.Джамия 1гр. Глоджево, ул. „Ал. Стамболийски“ № 115 куб. м.
6.Джамия 2гр. Глоджево, ул. „Цар Симеон“ № 55 куб. м.
7.Джамия 3гр. Глоджево, ул. „Индже войвода“ № 2А5 куб. м.
8.Църквагр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 835 куб. м.
9.Клуб на инвалидагр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 755 куб. м.
10.Читалищегр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ № 755 куб. м.
11.Църквагр. Сеново, ул. „Оборище“ № 1А5 куб. м.
12.Джамиягр. Сеново, ул. „Родина“ № 145 куб. м.
13.Читалищегр. Сеново, ул. „Хр. Ботев“ №45 куб. м.
14.Джамия 1с. Смирненски, ул. „Хан Крум“5 куб. м.
15.Църквас. Смирненски, ул. „Цар Асен“5 куб. м.
16.Читалищес. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №105 куб. м.
17.Църквас. Кривня, ул. „Син град“5 куб. м.
18.Читалищес. Кривня, ул. „Ал. Стамболов“ №535 куб. м.
19.Читалищес. Писанец, ул. „Трети март“ № 555 куб. м.

Управителят на „Ветовска гора“ ЕООД, в срок до 31 декември 2021 година, трябва да организира извозването и осигури снабдяването с количество дървесина от 95 (деветдесет и пет) куб. м. по обектите, посочени по – горе.

Сподели: