Безплатен обяд ще получават десетокласниците в Обединено училище „Св.Климент Охридски“ – Борово през учебната 2021/2022 г.

Общински съвет – Борово даде своето съгласие да се предоставя безплатен обяд на 9 ученика отдесети клас на Обединено училище „Св.Климент Охридски“ гр. Борово за учебната 2021/2022 година. Необходимите средства до 31.12.2021 г. в размер на 1 342 лв. ще се осигурят от собствените приходи по бюджета на Община Борово като дофинансиране на Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ гр.Борово за дейност /322/ “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 10-11 „храна“. Кметът на Община Борово извърши съответните промени в бюджета на общината за 2021 г. по осигуряване на необходимите средства. Кметът на Община Борово осигури необходимите средства за периода от 01.01.2022 г. до края на учебната 2021/2022 г. в бюджета на Община Борово за 2022 г.

Сподели: