Безплатна лекция "Съвременни платформи за сигурност чрез дигитална самоличност" ще се състои на 5 март

Безплатна лекция „Съвременни платформи за сигурност чрез дигитална самоличност“ ще се състои на 5 март

Катедра „Компютърни системи и технологии“ към Русенски университет, сдружение Startup Factory и компания IDVKM организират безплатно събитие на тема Сигурност на самоличността.

По време на 1-часовата лекция ще бъдат представени основните концепции като роли, групи и права при управлението на идентичността / Identity Management.

Участниците ще се запознаят с концепциите за
Управление и администриране на идентичност,
Управление на достъпа (вкл.
Многофакторно удостоверяване / Multi Factor Authentication), тяхното приложение и възможностите им.

Лектор: Иван Пепелов – CEO IDVKM 🔗idvkm.com

Не се изискват предварителни знания, информацията ще бъде представена като за начинаещи в сферата на информационната сигурност.

Събитието е безплатно, но със задължителна регистрация.

Сподели: