Безплатно обучение на строителни фирми за участие в обществени поръчки в Русе

Безплатно обучение на строителни фирми за участие в обществени поръчки в Русе

На 30 септември в залата на ОП на Камарата на строителите на ул. „Княжевска“15 в Русе ще се проведе семинар за строителни фирми, които имат намерение да участват в обществени поръчки, но им липсват достатъчно знания и опит в тази сфера.

В обучението ще бъдат представени строителните поръчки, възлагани от Община Русе за последните 2 години, както и планираните до края на 2021 г. строителни дейности.

В практическата част ще бъде демонстрирана стъпка по стъпка работата с електронната система ЦАИС-ЕОП и как на практика участниците могат да подадат офертното си предложение през нея. Експерт-юрист по ЗОП ще обърне внимание на важни теми относно правилната подготовка и най-често срещаните проблеми при кандидатстване за обществени поръчки.

Поканени са за участие фирми от Русенска област, като обучението е насочено специфично към строителни фирми, но и такива от други сектори също могат да се включат.

Обучението е безплатно, но е необходима предварителна регистрация на office@tender-service.bg или на тел. 0894 649 501. Предвидена е възможност и за онлайн включване през платформата Zoom. 

Семинарът ще се проведе в сградата на Камарата на строителите  от 10.00 до 17.30 часа.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.tender-service.bg/ABF-project-2021

Сподели: