ДЗЗД "ВММ" е определено да санира блок № 6 на ул. "Изола планина" в ж. к. "Дружба 1"

Без право на глас в общото събрание на етажната собственост при безпричинно неучастие в заседанията му

Собствениците на апартаменти, които не участват в общите събрания на етажната собственост да бъдат лишени от право на глас при приемане на решения в бъдещите им провеждания. Това е едно от предложенията, които граждани настояват да залегнат в промените на Закона за управление на етажната собственост.

Това обяви в сутрешния блок на телевизия „Канал 3“ Гергана Благиева – директор на дирекция „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя отбеляза, че със сегашния закон не се постига ефективно управление на етажната собственост и дори има междусъседски скандали, които ескалират в напрежение и засегнатите изпращат жалби и писма до институциите, а това налага подобряване на управлението. Като проблеми в момента тя посочи трудностите при събиране на таксите от некоректни собственици, които не желаят да плащат, на кворум за събрания, празните апартаменти, чиито собственици не плащат, защото отсъстват дълго време. Затруднения има и по отношение на ваканционните комплекси с много апартаменти, собственост на чужденци, които не живеят в България и не плащат, а тези комплекси трябва да се поддържат целогодишно.

Според Благиева е наложително да има определени санкции за нередовните платци. Сегашната процедура по принудително събиране е дълга и тромава и от една страна почти не се прибягва към подобни мерки, а от друга в масовия случай домоуправителите нямат необходимите компетенции да поддържат документацията на етажната собственост в изискуемия от нормативната уредба вид, за целите на заповедното производство. „Вероятно лишаването от глас в решенията на общото събрание би стимулирало гражданите“, коментира тя.

Гергана Благиева напомни, че друго предложение е данни за несъбраните такси да се подават към общината, която да ги събира с лихва, заедно с местните данъци и такси, и след това да ги превежда по сметка на етажната собственост. Друга мярка предвижда при изповядване на разпоредителна сделка с имот пред нотариус той да проверява дали задълженията към етажната собственост са платени и да се погасят преди финализирането й или новият собственик да подписва декларация, че ще поеме тези задължения. Предстои механизмите да бъдат дискутирани.

Трябва да има и по-справедлив начин за разпределяне на таксите, които всеки дължи за асансьор и поддръжка, защото това е наша собственост и трябва да има ресурс за адекватна поддръжка, коментира още Благиева. Според нея, когато се дадат повече правомощия на общото събрание в блока и има работещи механизми за санкции, те ще служат като превенция и отношенията ще се регулират по-добре.

Местните власти също ще имат повече контролни функции. Гражданите не познават достатъчно Закона за управление на етажната собственост, а общините с информационна кампания трябва да разяснят какви са правата и задълженията на собствениците.

Промените в закона ще регулират и дейността на професионалните домоуправители в етажната собственост, които и в момента съществуват като дейност, но без да подлежат на контрол от страна на обществен орган или структура.

Предложения за промени в Закона за управление на етажната собственост се приемат до 15 април, след което те ще се обсъдят от няколко експертни групи, които ще подготвят текстовете на закона. Очаква се през септември да има готови текстове, като преди това ще има и широко обществено обсъждане и информационна кампания във всички 28 областни центове с кметове и граждани.

Сподели:

Още новини от деня