Успешно са осъществени инвестициите на бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 от община Ветово

Успешно са осъществени инвестициите на бенефициенти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 от община Ветово

Областният информационен център – Русе посети бенефициенти от община Ветово по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Благодарение на проект по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в неземеделски дейности“ ветовската фирма „Стиропласт – ЕТ „Катерина Грозева“ е закупила модерно оборудване за производство на стиропор. Новите машини осигуряват повишаване на производителността и качеството на продукта, намаляват отпадъците и дават възможност за повторното им влагане в производството. Освен това е закупено устройство за обезпрашаване при рязане на блоковете и преработване на изрезките, нещо изключително важно от гледна точка на здравето на работниците и зелените технологии. Предприятието работи за вътрешния и външния пазар.

По същата процедура на ПРСР и „Б&M компани“ ЕООД в Глоджево инвестира в цялостен ремонт на старо хале, за да го превърне в производствена база за новия си продукт – термопластичен уплътнител. Бенефициентът е закупил по проекта и UPS /трифазен източник на непрекъсваемо електрозахранване за обезпечаване нормалната работа на производствените инсталации. „За нас е важно да имаме постоянно ток, защото в противен случай губим време за пренастройване на машините и генерираме брак“- коментира собственикът Ибрахим Кехая.

Екипът на ОИЦ се запозна и с проекта на собственика на овцевъдна ферма в град Ветово. По подмярка 4.1 Мехмед Мехмедов е закупил телескопичен товарач и сламопреса, с които автоматизира част от фермерските дейности.

Посетихме и църквата „Света Параскева“ в Глоджево, чиито ремонт е започнал наскоро по подмярка 7.6 „Опазване и съхранение на културното и природно наследство на селата“. Строежът на църквата е започнал през 1926 г. и завършен през 30-те години. Сега тя ще бъде изцяло обновена и реставрирана, а също и дворното й пространство. Стойността на проекта е 585 525.91 лева.

А в село Смирненски разговаряхме с представители на фирма „Нетбокс“ ЕООД, които по подмярката за подкрепа на неземеделски дейности им предстои да модернизират и разширят електроносъобщителната си оптична мрежа с цел по-доброто качество и надеждност на електронните услуги на дружеството.

Реализирането на въпросните проекти е от важно значение за развитието на общината. Независимо от високата безработица в района, всички бенефициенти споделят, че имат проблем с намирането на отговорна и квалифицирана работна ръка.

Сподели: