петрол самообслужване

Бензиностанция на самообслужване ще се строи до МЕТРО

Нова бензиностанция на самообслужване ще се появи на територията на магазин МЕТРО в Русе, става ясно от инвестиционно предложение, публикувано на сайта на Община Русе. От него става ясно, че на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.) от „Петрол България“ АД има инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна надземна станция за светли горива на самообслужване – МССГС – 30, с адрес: гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Трети март“ №60, поземлен имот с идентификатор 63427.3.500“

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

сн. Петрол

Сподели:

Още новини от деня