темида съд дело

Бившият директор на ж. п. секция Русе е осъден ефективно

Софийски градски съд осъди Илия Илиев, бивш народен представител от ДПС, Антон Гинев, бивш заместник-министър на транспорта и бивш изпълнителен директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Огнян Георгиев, бивш директор на железопътна секция в град Русе.

А. Гинев получи наказание „Лишаване от свобода“ от 11 месеца, тъй като бе обвинен за умишлена безстопанственост на повереното му държавно имущество, от което са настъпили вреди за НКЖИ и ДП ТСВ (подразделение Г. Оряховица) в размер на 4 240 356 – престъпление по чл.219 ал.4 вр. ал. 3, вр.чл.26 от НК.

В София, за периода от 22.10.2007 г. до 09.10.2008 г., в качеството му генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, извършващ ръководна работа, свързана с управление на чуждо имущество, при условията на продължавано престъпление, умишлено не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и запазването на повереното му имущество.

Гинев сключвал договори по процедура за възлагане на малки обществени поръчки и по процедура на договаряне без обявление, с предварително определени конкретни дружества, в нарушение на Закона за обществените поръчки – ЗОП. Принципите, заложени в закона за публичност и прозрачност, както и свободна и лоялна конкуренция, са били нарушени.

Дружествата, с които били сключени договорите – „Розалия ММ“ ЕООД, „Триумф“ ЕООД, „Енерджи груп 2003“ ЕООД, „Строителство и инвестиции“ ЕООД не изпълнили дейностите, за които са наети на обектите. Въпреки това средствата по договорите в размер на 4 240 356,46 лв. били изплатени. Като основание за плащанията са послужили документи с невярно съдържание, както и неистински документи.

1. На 22.10.2007 г. в гр.София в качеството му на длъжностно лице – генерален директор на НКЖИ, сключил договор №2215/22.10.2007г. въз основа на проведена процедура на договаряне без обявление на стойност 3 120 000лв. (три милиона сто и двадесет хиляди лева), като Възложител от една страна и „Триумф“ЕООД-изпълнител, представлявано от Н. Й. с предмет „Изследване на деформациите на земната основа на гара Русе“. По договора е преведена в аванс сумата от 927 000 лв. с ДДС и са направени допълнителни плащания и от това е последвала значителна щета за НКЖИ, всичко в общ размер на 1 099 800 лв., изплатени за неизпълнени дейности.

2. На 11.12.2007 г. в София в качеството му на длъжностно лице – ген. Директор на НКЖИ, е сключил договор № 2357/11.12.2007г. по малка обществена поръчка, като възложител с „Розалия ММ‘‘ЕООД-изпълнител, представлявано от И. К. и Н. Й. за обект: Възстановяване на отводнителните съоръжения в междугарието Моруница- Бяла по IV-та главна жп линия на стойност 999 560.89 лв. със ДДС, като сумата по договора е заплатена на търговско дружество „Розалия ММ‘‘ЕООД, което не е извършвало реално дейности на обекта, а такава извършили работници на Възложителя.

3. На 12.09.2008 г. в гр. София в качеството му на Длъжностно лице – въз основа процедура на договаряне без обявление, Гинев сключил договор №2827/12.09.08 г., като възложител с изпълнител Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, представлявано от В. К. и подизпълнител „Енерджи груп 2003‘‘ЕООД, с управител Йордан Илиев (брат на Илия Илиев) с предмет „Възстановяване на отводнителните съоръжение в междугарието Моруница-Бяла по IV-та главна жп линия на стойност 2 282 912,99лв.(два милиона двеста осемдесет и две хиляди, девестотин и дванадесет лева и 99 ст. с ДДС), като неизпълнените дейности по предходния договор са включени за допълнително плащане в настоящия договор и от това е последвало подписването на още 3 договора, както следва:
– На 24.09.2008 г. в гр. Горна Оряховица е сключен договор за услуга между ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Енерджи груп 2003“ ЕООД за услуга с обект „Възстановяване на отводнителните съоръжение в междугарието Моруница- Бяла по IV-та главна жп линия (на стойност 665 508, 96 лв.) с ДДС, като сумата е преведена на „Енерджи груп 2003“ЕООД, но дейностите са извършвани от работници на възложителя.
– На 26.09.2008г. в гр. Горна Оряховица е сключен договор за услуга между ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Розалия ММ“ ЕООД с обект „Възстановяване на отводнителните съоръжение в междугарието Моруница- Бяла по IV-та главна жп линия на стойност 814 477,31 лв. с ДДС,като сумата е изплатена на „Розалия ММ“ЕООД, но дейностите са извършвани от работници на възложителя.
– На 09.10.2008г. в гр. Горна Оряховица е сключен договор за услуга между ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Строителство и инвестиции“ЕООД за услуга с обект „Възстановяване на отводнителните съоръжение от км.68+880 до км. 76+500 в междугарието Моруница- Бяла по IV-та главна жп линия (на стойност 662 629, 32лв.) с ДДС като сумата е преведена на „Строителство и инвестиции‘‘ЕООД, но дейностите са извършени от работници на възложителя.

По договора с предмет „Изследване на деформациите на земната основа на гара Русе пътническа,проектиране, укрепване на земната основа и конструкцията и изпълнение на строителни и монтажни работи“, не са извършени дейности, а по останалите договори работата е изпълнена частично от работници на Възложителя Държавно предприятие „Транспортно строителство и инвестиции“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Обвинението срещу Илия Илиев бе за това, че в периода от 11.12. 2007 г. до 16.09.2009 г. в гр. Горна Оряховица и гр. Русе при условията на продължавано престъпление с две или повече деяния в съучастие с длъжностни лица като извършители от НКЖИ и Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ като помагач ги улеснил в присвояване на чужди пари на НКЖИ и ДП „ТСВ“. Той получи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от 5 години.

По отношение на посочените 5 сключени договора Илия Илиев обявявал стойността на строително-ремонтните работи, които трябва да се фактурират в полза на дружествата „Розалия ММ ЕООД“, „Енерджи груп 2003“ EOOД „Строителство и инвестиции“ ЕООД, явявал се на място и представял на служителите предварително съставени и подписани от името на дружествата фактури за претендирани работи, за които били издавани протоколи-образец 19. Въз основа на тях на дружествата били преведени договорени суми за работа, която не била извършена от тях, като присвояването е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай – общият размер на щетата е 3 142 176 16 лева (три милиона сто четиридесет и две хиляди стоседемдесет и шест лева и шестандесет стотинки) – като присвояването е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай – престъпление по чл.203 ал.1вр.чл.201, вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.4 вр. ал.2 от НК.

Огнян Георгиев, който е бивш директор на железопътна секция в град Русе, получи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца при първоначален общ режим.

Той бе обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери. Той разпоредил превеждане на сума в размер на 998 115,07лв., на сметка с титуляр „Розалия ММ‘‘ЕООД. На дружеството била преведена договорената сума за работа, която не била извършена от него, а от работници на възложителя като Георгиев знаел, че не се извършват от дружеството и разпореждал на подчинените си да подписват и съставят исканите документи – престъпление по чл.203,ал.1 вр.чл.201вр. чл. 20 ал. 2 от НК.

Кръстю Диксоков, директор на поделение „Транспортно строителство и възстановяване“ – Горна Оряховица в съучастие с Илия Илиев, помагач, присвоил чужди пари, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, като разпоредил да бъдат изплатени в полза на дружествата „Розалия ММ ЕООД“,„Енерджи груп 2003“ EOOД „Строителство и инвестиции“ ЕООД, фактури за претендирани работи, въз основа на които на дружествата били преведени договорени суми за работа, която не била извършена от тях, като присвояването е в особено големи размери – 2 142,441,39 лв.

На 29.02.2016 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе искане за снемане имунитета на Илия Илиев, който по това време беше народен представител в 43-ото Народно събрание. Илиев е с наложена прокурорска забрана за напускане на пределите на България.
След привличането му като обвиняем през юни 2016 г. Антон Гинев подаде оставка от поста заместник-министър на транспорта и беше освободен от министър-председателя.

Присъдата подлежи на обжалване.

Сподели:

Още новини от деня