Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе взе участие в поредния семинар по агропроект

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе взе участие в четвъртия тематичен уъркшоп, озаглавен „Ефективни подходи за промоция и улесняване на предприемачеството в целевите сектори“, който се проведе на 21-22 октомври 2013 в Тирана, Албания. Работната среща, която е част от проект „Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство – АГРО-СТАРТ“, бе организирана от Център за бизнес и парламентарен диалог (ЦБП…

Source: *119660.html

    

Сподели: