Общинският съветник Биляна Кирова ще има онлайн приемна за граждани

Биляна Кирова: Не на фалшивите новини! Не на очернянето личния живот на публични личности!

Днес на провелото се заседание на Общинския съвет групата съветници от МК „БСП за България“ изразихме ясна позиция. Подобен род публикации и статии НЕ МОЖЕ и НЕ ТРЯБВА да се толерира на нито едно ниво от обществения живот. Търсенето на отговорност за дейността на лицата, заемащи публични длъжности, е задължително, но в никакъв случай не трябва в дебата да бъдат намесвани честта, достойнството и личния живот както на тези личности, така и на техните близки.

Пълният текст на декларацията, която прочетох от името на групата общински съветници от МК „БСП за България“ може да прочетете тук.

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми г-н Кмет,

Колеги,

Скъпи русенци,

От името на групата на общинските съветници от МК „БСП за България“ /АБВ, Движение за радикална промяна „Българска пролет“, ПД „Социалдемократи“, БДЦ/ се обръщам към Вас с призив – заедно, единодушно и непоколебимо да се изправим срещу изготвянето и разпространението на фалшиви новини. Проблемът с фалшивите новини е факт от дълго време, но в последните години набра изключителна скорост с навлизането на социалните мрежи все по-дълбоко в живота на всички нас. Тази вече трайно утвърдена практика за търсене на популярност от някои местни и национални медии, интернет сайтове, страници, превърнали се в легитимни средства за масова дезинформация, обаче последно време придобива нови измерения. Вече простото изнасяне на невярна или непроверена информация явно не е достатъчно. Преминава се към яростни нападки към личността на публични фигури, а и не само такива, което нерядко граничи с клевета. Всяко лице, заемащо публична длъжност може и трябва да бъде държано отговорно за действията и думите му от хората, които са го избрали, но в този дебат няма място личния живот и този на близките му.

Уважаеми колеги, скъпи русенци,

Нашата група съветници се обявява категорично против толерирането на подобен род статии и публикации. Приканваме всички членове на Общинския съвет, независимо от политическата им принадлежност, да се присъединят към този призив както с думи, така и с действия. Нека не цитираме подобни статии, нека не се осланяме на тях, а да потърсим първо истината преди да правим своите заключения. Наша е отговорността да даваме пример с поведението си, с думите и делата си. Борбата с фалшивите, клеветнически новини е неравна и можем да надделеем само, ако работим заедно в тази посока, споделя сега общинският съветник Биляна Кирова, която направи изявлението.

Сподели: