БИЦ Инобридж представи резултатите от изпълнението на дейностите по проект „KIDS – Уникална концепция за семеен туризъм и пътувания в румъно-българската зона“

БИЦ Инобридж представи резултатите от изпълнението на дейностите по проект „KIDS – Уникална концепция за семеен туризъм и пътувания в румъно-българската зона“

Екипът на БИЦ Инобридж представи резултатите от изпълнението на дейностите по проект „KIDS – Уникална концепция за семеен туризъм и пътувания в румъно-българската зона“, който ще бъде финализиран в края на настоящия месец. Събитието се проведе днес, 21.12.2021г., в конферетната зала на хотел Космополитън. Проектът се изпълнява в консорциум от 3 партньора – Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ (гр. Русе), Търговско-промишлена палата Враца, а водещ партньор е румънската асоциация Европроджект от гр. Слатина. Дейностите са финансирани по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020г чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цел на проекта: Подобряване популяризирането и валоризирането на природното и културно наследство в трансграничния регион посредством разработване на концепция за семейни пътувания и забавления.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

  • 4 Развлекателни фестивала за семейства с деца;
  • 3 туристически маршрута за популяризиране на туристическите атракции в трансграничния регион в 3  тематични направления: Спорт и развлечение, Култура, Природа;
  • 1 мобилно приложение.

Първите два фестивала се проведоха в България (гр. Враца и гр. Русе) през септември 2019г. По време на събията децата и всички посетители имаха възможност да се докоснат и опознаят културното наследство на трансграничния регион чрез различни работилници и ателиета  с помощта на български и румънски занаятчий и изложители.

Останалите два фестивала трябваше да се проведат на същия принцип в Румъния, но поради пандемичната обстановка ще бъдат проведени чрез виртуални експозиции на различни занаяти от трансграничния регион.

В рамките на проекта бяха разработени 3Д брошура, интерактивна карта и мобилно приложение, които бяха представени на пресконференцията и съдържат  туристически обекти от транграничния регион, групирани в 3-те основни маршрута: Културно-исторически, природни забележителности и забавления и спорт.

Продуктите бяха представени по време на 9 събития в русенски училища. В инициативите се включиха ученици от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, ОУ „Тома Кърджиев“, СУ „Йордан Йовков“ и АЕГ „Гео Милев“.

Сподели: