Благотворителна инициатива на единадесетокласници от ПГ по туризъм – Русе в Розовата къща

На 17.12.2018г. 11А клас посети Дом за настаняване от семеен тип на деца и младежи –   Русе, т. н. „Розова къща”, с благотворителна цел.

Когато става ясно, че учениците от 11А клас искат да помогнат на деца в неравностойно положение, г-жа Йорданка Абрашева, майка на Деси от 11А, споделя, че фирма „Стефани стил”, в която работи, помага на децата от Дом за настаняване от семеен тип на деца и младежи – Русе, с управител г-н Тотко Вълков.

Така със съдействие на мебелна фирма „Стефани стил” учениците от 11А клас решиха и те да помогнат на децата, които нямат възможност да усетят домашен уют. Затова събраха средства и подготвиха подаръчни пакети с лакомства и играчки за малките деца.

Представители на класа: Десислава Генова, Еманоела Величкова, Диляна Колева, Даяна Георгиева, Искра Монева, Мария Венкова, Мария-Магдалена Неделчева, заедно с класния ръководител г-жа Теодора Минчева, посетиха дома. Децата ги посрещнаха с вълнение. Широките усмивки и подаръците успяха да зарадват малчуганите.

Срещата се осъществи чрез г-жа Йовка Стойчева, медицинска сестра, която се грижи за децата. Със своя разказ г-жа Йовчева трогна до болка момичетата от 11А клас. Ето какво каза тя:

„Ние не сме облечени с медицински престилки, а с цивилни дрехи. Децата ни наричат „кака”, „леля”, „баба”, зависи от възрастта ни.”

„Готвим си тук „вкъщи”, перем си дрехите тук „вкъщи”, ходим на училище в детски центрове – така се опитваме да осъществим контакт на децата с обществото.”

„За тази работа се изисква на първо място Душа, а след това образование и квалификация.”

От срещата 11А клас разбра, че една усмивка и една прегръдка, са по-са по-значими и от всички подаръци на света. Затова учениците ще продължат да се срещат с децата. 11А приканва и други ученици да помогнат, дори и само с присъствие!

Училищното ръководство поздравява 11А клас за оказаната съпричастност!

Сподели: