астра биоплант сливо поле

Близо два пъти ще увеличи капацитета на инсталацията си за биодизел в Сливо поле „Астра Биоплант”

„Астра Биоплант” ЕООД подготвя увеличаване капацитета на инсталацията си за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т./год биодизел на 100 000 т/год биодизел.

Тя се намира в имот УПИ V-1158, кв. 137, УПИ VII-1158, кв. 119 и УПИ VIII-1158, кв. 119 по регулационния план на Сливо поле.

Проектът „Астра Биоплант“ започва през 2007 г. с проектирането и изграждането на съвременен завод за производство на растителни масла и  биодизел. Дружеството започва дейността си през 2009 г. Заводът е разположен в регион, където се добиват маслодайни семена, които задоволят изцяло изискванията за суровини, необходими за производството. Фирмата работи с подписани договори с местни и чужди производители за нужните суровини за производство.

Сподели: