земя земеделие обработка

Близо половин милион лева са приходите от ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Русе през 2020 година

Община Русе притежава земеделски земи с обща площ 35 602,408 дка., от които:

  • 25 008,983 дка. – пасища и мери, разпределени по землища, както следва:
Населено мястоПлощ, дка.
с. Русе1562,397
с. Тетово4825,562
с. Хотанца512,322
с. Сандрово731,839
с. Семерджиево1989,457
с. Червена вода2461,710
с.Басарбово3216,813
с. Ястребово900,455
гр. Мартен629,680
с. Просена1407,703
с. Долно Абланово694,115
с. Ново село3033,711
с. Бъзън2655,338
с. Николово387,881
  • 10 593,425 дка. – обработваема земя, разпределена по землища, както следва:
Населено мястоПлощ, дка.
с. Русе2781,670
с. Тетово1102,493
с. Хотанца142,551
с. Сандрово261,070
с. Семерджиево815,869
с. Червена вода1770,40
с. Басарбово49,527
с. Ястребово84,380
гр. Мартен261,640
с. Просена2328,309
с. Долно Абланово54,008
с. Ново село173,034
с. Бъзън536,142
с. Николово232,342

Общата площ на отдадените за ползване имоти през периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., в т.ч. по действащи договори за наем, споразумения за ползване и пасища за общо ползване е в размер на 7 656,864 дка. от които 6 974,186 дка. са пасища и мери, и 682,678 дка. – обработваема земя.

Приходите от ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, постъпили през 2020 г. са в размер на 451 871,20 лева, от които за наем на обработваема земя – 381 254,70 лева и 70 616,50 лева за пасища и мери.

Приходите от ползване на полски пътища, постъпили през 2020 г. са в размер на 173 109,80 лева.

Приходите от добив на дървесина в гори от общинския горски фонд са в размер на 259 990,37 лева.

Приходите от договори за наем на имоти в общинския горски фонд са в размер на 12 808,83 лева, от които: на дивечови ниви са в размер на 8 124,35 лева и на орехови насаждения в размер на 4 684,48 лева.

Приходите от наем на имущество, заведено в баланса на ОП „Паркстрой – Русе“ са в размер на 30 660,48 лева.

Това се посочва в настоящия отчет относно придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2020 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2020 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.

Сподели: