полиция

Близо четвърт милион ще струва подмяната на част от вътрешна отоплителна инсталация в сградите на Първо РУ, Сектор ПП и Второ РУ

Близо четвърт милион лева с ДДС ще струва подмяната на част от вътрешна отоплителна инсталация в сградите на Първо РУ, Сектор ПП и Второ РУ при ОД на МВР – Русе.

Изпълнението на предвидените дейности е на основание изготвена количествена сметка, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на дейности от такъв характер.

Топлоснабдяването на сградата на Първо РУ е осъществено от самостоятелна котелна централа, която служи само за захранване на отоплителната инсталация. За източник на топлинна енергия се използва котел на газово гориво природен газ. За топлоносител се използва гореща вода, която се получава от водогреен отоплителен котел UNICAL. Котелът е комплектован с комбинирана газова горелка за гориво на природен газ. Котелната инсталация е разположена в самостоятелно помещение в сутерена на сградата.

Отоплителната инсталация е отворена система, двутръбна с долно разпределение. Тръбната мрежа и спирателната арматура на щранговете са амортизирани.

Отоплителните тела са стари панелни радиатори. Радиаторните вентили са стар тип и са амортизирани.

Инсталацията не функционира нормално – отдалечените отоплителни тела не отдават необходимата топлинна енергия на помещенията.

Отоплението на сградата на сектор Пътна полиция е с водна отоплителна инсталация (ВОИ), състояща се от тръбна мрежа и отоплителни тела – чугунени радиатори с топлоносител вода от ТЕЦ посредством Абонатна станция, разположена в Техническо помещение в сутерена на сградата.

Тръбната мрежа и спирателната арматура на щранговете са амортизирани.

Отоплителните тела са стари чугунени радиатори. Радиаторните вентили са стар тип и са амортизирани.

Инсталацията не функционира нормално – отдалечените отоплителни тела не отдават необходимата топлинна енергия на помещенията.

Отоплението на сградата на Второ РУ е с водна отоплителна инсталация (ВОИ), състояща се от тръбна мрежа и отоплителни тела – чугунени радиатори с топлоносител вода от ТЕЦ посредством Абонатна станция, разположена в Техническо помещение в сутерена на сградата.

Тръбната мрежа и спирателната арматура на щранговете са амортизирани.

Отоплителните тела са стари чугунени радиатори. Радиаторните вентили са стар тип и са амортизирани.

Инсталацията не функционира нормално – отдалечените отоплителни тела не отдават необходимата топлинна енергия на помещенията.

Сподели: