съдебна палата русе

Близо 1 млн. лева събрани по свършените и прекратени дела в СИС към Районен съд – Русе

За 2019 г. броят на постъпилите дела в съдебно – изпълнителната служба към Районен съд – Русе е 797 бр. за сумата 1 765 465 лв., като броят на свършените и прекратени дела през период е 1 119 бр. за събрана сумата 1 075 214 лв., включително сумата за държавни такси 83 986 лв. по сметка на Районен съд – Русе, а сумата 5 933 403 лв. е приспадната, като несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др. /

/Към 01.01.2019 г. – началото на отчетния период, общия брой на висящите дела е 9 569 бр. за сумата 28 786 494 лв. Към 31.12.2019 г. – края на отчетния период, общия брой на висящите дела е 9 247 бр. за сумата 23 740 508 лв./


Сравнителни данни за предходните три години са както следва:
 за 2018 г. броят на постъпилите дела е 733 бр. за сумата 1 551 487 лв., като броят на свършените и прекратени дела през периода е 1 223 бр. за сумата 1 188 438 лв., включително сумата за държавни такси 68 785 лв. по сметка на Районен съд – Русе, а сумата 7 215 531 лв. е приспадната като несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др.

Извод: Увеличен брой на постъпили дела. Незначително намален брой свършените и прекратените дела. Намален размер на събраната сума в полза на взискатели, при увеличен размер на събраните д.т. в полза на РС – Русе;

 за 2017 г. броят на постъпилите дела е 672 бр. за сумата 3 470 188 лв., като броят на свършените дела през периода е 977 бр. за сумата 864 581 лв., включително сумата за държавни такси 70 413 лв. по сметка на Районен съд – Русе, а сумата 1 816 613 лв. е приспадната като несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др.;

Извод: Увеличен брой на постъпилите дела. Увеличен брой свършени и прекратени дела. Увеличен размер на събраните суми за взискатели и за д.т. в полза на РС – Русе;

 за 2016 г. броят на постъпилите дела е 483 бр. за сумата 1 689 286 лв., като броят на свършените дела през периода е 500 бр. за сумата
1 297 346 лв., включително сумата за държавни такси 111 534 лв. по сметка на Районен съд – Русе, а сумата 2 020 860 лв. е приспадната като несъбрана, поради прекратяване на делата по давност, по перемция, по обезсилване, поради изпращане на друг СИ и др

Извод: Увеличен брой на постъпили дела. Увеличен брой на свършените и прекратените дела. Намален размер на събраните суми в полза на взискатели и за д.т. в полза на РС – Русе.

Сподели:

Още новини от деня