Община Русе малка

Близо 1.6 млн. лева влага Община Русе в проектиране, строителство и авторски надзор на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“

Близо 1.6 млн. лева без ДДС влага Община Русе в инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“.

На територията на Община Русе се изпълнява проект за изграждане, подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктура по „Оперативна програма „Околна среда“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе. Към настоящия момент дейностите не са окончателно приключили.
В тази връзка Община Русе има инвестиционно намерение да подобри транспортната инфраструктура, за да се осигурят по-безопасни и комфортни условия за движение на автомобили и пешеходци.

В участъците, където експлоатационното дружество вече е стартирало изпълнение на строително-монтажни работи и/или е възстановило нарушените настилки ще бъдат сключени споразумения, от които да е видно местоположението на подменената/реконструираната/изградената ВиК инфраструктура, с цел недопускане на двойно финансиране, както и обезпечаване на гаранционните условия на проекта/ите. Като неразделна част от споразуменията ще бъдат прилагани подробни геодезически заснемания на засегнатите площи.

Предстои основен ремонт на ул. „Тодор Икономов“. Там са изпълнени дейностите от страна на „ВиК“ ООД – гр. Русе, като са възстановени асфалтобетоновите настилки. Улицата е с приблизителна дължина 440,00 м и обхватът на настоящата поръчка е от ОТ 3722 до ОТ 3686, като следва да бъдат предвидени дейности за основен ремонт на улично платно и тротоарни настилки (възможно е само частичен ремонт на тротоарни настилки).

Предстои основен ремонт на ул. „Никола Й. Вапцаров“. Строително-монтажните работи от страна на „ВиК“ ООД – гр. Русе не са приключили и към момента настилката е възстановена посредством трошенокаменна фракция, респективно не са изпълнени асфалтовите работи. Проектната разработка да включва участъка от бул. „Даме Груев“ (ОТ 3312) до ул. „Стоян Михайловски“ (ОТ 3347), от ул. „Стоян Михайловски“ (ОТ 3347) до ул. „Кап. Петко войвода“ (ОТ 3353) и от ул. „Кап. Петко войвода“ (ОТ 3353) до бул. „Даме Груев“, като се предвиди ремонт на уличното платно и на тротоарните настилки, където е необходимо. Улица „Никола Й. Вапцаров“ е с приблизителна дължина 1412,00 м. 

Сподели: