25-метров български трибагреник от ПГО отново краси фасадата на Община Русе

Близо 1.9 млн. лева се планират от продажби на общинско имущество в бюджета на Община Русе за 2021 година

Време за прочитане: < 1 мин.

Във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Русе през 2021 година се планират постъпления по §40 00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” от продажба на общинско имущество–
1 920 000 лв., в т.ч. :

  • Приходи от продажба на сгради /дълготрайни материални активи/ – други продажби от приватизация– 1 000 000лв..
  • Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 50 000 лв.( отстъпено право на строеж )
  • Приходи от продажба на земя –870 000 лв.
    Съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране изграждането, за основен и
    текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл.130 ж, ал.1.

Това става ясно от проекта за бюджет на Община Русе за 2021 година, който ще бъде приет на заседание на ОбС – Русе през следващия месец.

Сподели:

Още новини от деня