Близо 100 кг. събрани опасни отпадъци от домакинствата отчете есенната кампания в Русе

Близо 100 кг. събрани опасни отпадъци от домакинствата отчете есенната кампания в Русе

В периода 19 – 20 септември, по време на традиционно организираната от Община Русе кампания по събиране на опасни отпадъци, гражданите имаха възможността да предадат в специален мобилен пункт замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, различни видове препарати, бои, лакове, лепила и др. от домакинствата си. Това е втората подобна кампания за тази година. Тя предизвика висок обществен интерес и бяха отчетени 97,680 килограма събрани отпадъци за двата дни.

Сподели:

Още новини от деня