Близо 100 хил. лева вложи ОП „Спортни имоти“ – Русе за ремонти

Близо 100 хил. лева вложи ОП „Спортни имоти“ – Русе за ремонти на стопанисваната база в периода октомвро 2020 – октомври 2021 година. Извършени са следните дейности:

 • СК „Дунав“:
 • ремонт и освежаване на свободни зони в зала №1;
 • подмяна на дюшеме в зала №2;
 • ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Иван Ханджиев“;
 • разширяване на входната врата, за да се създаде възможност за използването й от хора с увреждания;
 • поставяне на ново озвучително табло – 2 бр.;
 • смяна на радиатори;
 • косене на трева;
 • закупуване на спортни съоръжения и оборудване.
 • СК „Локомотив“ и Гребна база:
 • лепене на паднали плочки на хостел „Липник“’;
 • подмяна на радиатори на зали по батут и акробатика в СК „Локомотив“;
 • рязане и почистване на дървета и храсти в двора на СК „Локомотив“;
 • извършена профилактика на абонатна станция;
 • смяна на радиатори;
 • почистване на храсти и трева на прилежащите части на хостел „“Липник“;
 • почистване на папур на езерото съвместно с ОП „Паркстрой“ и доброволци от клубовете;
 • поставяне на климатици в хостел „Липник“;
 • подмяна на осветителни тела в хостел „Липник“;
 • подмяна на осветителни тела в СК „Локомотив“;
 • регенерация на помощен терен в СК „Локомотив“;
 • регенерация на основен терен в СК „Локомотив“.
 • закупуване на спортни съоръжения и оборудване.
 • Градски стадион и СК „Ялта“:
 • реновиране на помощното игрище;
 • почистване и заснемане на съществуващия кладенец;
 • основен ремонт и освежаване на закритата лекоатлетическа писта;
 • подмяна на резервните скамейки на градски стадион;
 • закупени пейки за коридори и съблекални на СК „Ялта“;
 • поставяне на нова ограда на реновирания помощен терен;
 • основен ремонт на залата за вдигане на тежести;
 • смяна на радиатори;
 • реновиране на гребен басейн в СК „Ялта“;
 • почистване на дървета и храсти на територията на комплекса;
 • разчертан паркинг пред СК „Ялта“.
 • закупуване на спортни съоръжения и оборудване.
 • Тенис кортове, Парк на младежта, Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване:
 • подмяна на шамот на тенис кортовете в Парка на младежта;
 • основен ремонт на физкултурния салон на бившия техникума по зърнообработване и зърносъхранение (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс);
 • освежаване (измазване и боядисване) на стената, разделяща кортовете;
 • боядисване и освежаване на централната сграда на тенискортовете;
 • боядисване на централния корт;
 • основно почистване на сутерена на техникума по зърнообработване и зърносъхранение;
 • започнати ремонт и почистване на залата на бул. Адмирал Рождественски №42;
 • почистване на прилежащите площи пред залата по бокс.
 • частична подмяна на оградна мрежа на тенис кортовете;
 • предстои да завърши изграждането на напоителна система.
Сподели: