Близо 100 000 лева дава Община Русе за табели с имената им върху всички блокове в Русе

Близо 100 000 лева с ДДС влага Община Русе в направата на обществен информационно указателен надпис, който съдържа наименованието на локализационната единица на жилищната сграда – номер на улица, номер на сграда. Съгласно чл. 67, ал. 2 от Наредба №7, обществени информационно-указателни надписи се поставят от общинската администрация еднократно и безвъзмездно върху жилищни сгради, въведени в експлоатация до влизане в сила на наредбата и с етажност повече от два етажа.

За целта е изготвен списък/регистър на блоковете в гр. Русе с тяхното местоположение (жилищен квартал и адрес) и наименование на жилищната единица (за тези които имат такива), неразделна част от техническата спецификация. Също така в Наредба №7 е определена визията на стилизиран надпис с името и/или номера на съответната сграда за всеки жилищен комплекс на територията на Община Русе, определени са местоположението, размерите и шрифта на надписа. А именно:

– надписи, директно върху фасадата на блокове в жилищните квартали на територията на гр. Русе
– размер на буквите – 17 см и размер на цифрите – 30см.
– шрифт – Arial Black
– цвят – черен, при невъзможност бял (в зависимост от цвета на фасадата)
– височина на поставяне – 3,00 м от тротоара

В Приложение №3 на Наредбата е даден пример за надпис на блок с букви (име) и за надпис с цифри (номер по ред).

Процесът, за еднократното обозначаване на фасадата на един блок, обхваща: доставка и монтаж на скеле, изработване на дървена конструкция, захваната към скелето и служеща за укрепване на шаблона за надписа, поставяне шаблона върху дървената конструкция с правилно изписаното наименование на сградата, грундиране 1 слой и боядисване 2 слоя в рамките на един ден, демонтаж на шаблона, демонтаж на дървената конструкция и скелето, почистване на шаблона и транспортиране на материалите и инвентара.Забележка: Ако по време на изпълнението на поръчката бъде установен пропуск в списъка на сграда/и попадаща/и в определението на чл. 67, ал. 2 от Наредбата, то същите подлежат също на надписване. Участникът следва да предвиди 5 % за непредвидени разходи за случаите описани по-горе.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"