нови контейнери за смет

Близо 12 млн. лева за чистота са предвидени в бюджета на Община Русе за тази година

Време за прочитане: < 1 мин.

В дейност „Чистота” в бюджета на Община Русе за тази година са планирани разходи общо 11 938 594 лв., в т ч. от такса битови
отпадъци /ТБО/ 11 100 000 лв. и отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (-) 4 086 165 лв. Изразходването на
средствата от ТБО се извършва целево, съгласно разпределението на разходите по план- сметката с общ размер 21 014 715 лв.

Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО за 2021г. е 82,00лв./тон.

Размерът на отчислението по чл.60 от ЗУО предстои да бъде актуализиран през 2021 г., поради въвеждането в експлоатация от 10.04.2020 г. на клетка 3 за неопасни отпадъци на Регионално депо. Размерът ще се изчисли въз основа на инвестиционния проект за
закриване и рекултивация на клетка 3 за неопасни отпадъци.

С промените в края на 2020г. се осигури по-голяма гъвкавост на общините във връзка със задълженията да внасят отчисления по ЗУО, както следва:

– въведе се задължение на РИОСВ да възстановят до 31.01.2021 г. на общините месечните обезпечения и отчисления за периода от 01 март 2020г. до 31.12.2020г.;

– дължимите месечни отчисления за 2021 г. да се внасят в срок до 31.12.2021 г. като върху тези суми не се начисляват лихви за периода от 01 януари до 31 декември 2021 г.

С възстановената сума от РИОСВ за внесените отчисления от 2020 г. отпадна необходимостта община Русе да осигурява собствен ресурс в покриването на разходите в дейност „Чистота“ за 2021 г.

Сподели:

Още новини от деня