Милена Влахова - директор на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане в Русенска област

Близо 140 хил. лева са отпуснати на семейства с 851 първокласници в Русенска област през 2019-а

С направените изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), в сила от 01.08.2019 г., е променен регламента за отпускането на еднократни целеви помощи за деца, записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2019/2020 година.

Помощта в размер на 250 лв. се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер е изплатен след подаване на заявление-декларация и издаване на административен акт, а остатъкът ще бъде изплатен в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Със своя заповед министърът на образованието и науката е определил 06.02.2020 г. за начало на втория учебен срок.

Помощта ще се възстановява, ако ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно по здравословни причини, или е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителна причина.

През 2019 г. в област Русе са издадени 851 заповеди за отпускане на еднократната помощ в размер на 140 125 лв.

Това съобщи по време на пресконференция днес директорът на териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане Милена Влахова.

Сподели:

Още новини от деня