Близо 1500 тона отпадъци от нерегламентирани сметища почисти ОП „Паркстрой - Русе“

Близо 1500 тона отпадъци от нерегламентирани сметища почисти ОП „Паркстрой – Русе“

Общо 64 сметища с над 1 476 тона отпадъци са почистени от ОП „Паркстрой – Русе“ през 2021 година в различни части на Русе и местностите „Касева чешма“, „Харманлъка“, „Трите гълъба“ и др. Предвид високия брой нерегламентирани замърсявания Община Русе ежегодно отделя 250 хил. лв. за премахването им.

Повече информация за дейността на предприятието през изминалата година ще откриете тук.

Сподели: