николово карта река

Близо 190 хил. лева с ДДС отделя Община Русе за продълбочаване и почистване коритото на река Сараджийска в Николово

Предстои продълбочаване и почистване на коритото на р. Сараджийска в урбанизираната територия на с. Николово от наноси, дървета, храсти и блатна растителност. Това ще позволи възстановяване на нормалната проводимост на речното корито при спазване естествения наклон за отичане на водата. Горното ще стане от мостовото съоръжение на ул. „Черни Осъм“ до ул. „Оборище“. Подготвено е и оформяне бреговете  на реката с формата на „обърната призма“ с обща дължина 2655 м. За целта се отделят близо 190 хил. лева.

Предвидени са 1 етапа:

I етап – От мостовото съоръжение на ул. „Черни Осъм“ до 1325м срещу течението на реката след възлагателно писмо след приемане на корекцията на бюджета от Общински съвет – Русе


II етап – От края на I етап до ул. „Оборище“ след възлагателно писмо при осигуряване на бюджет

Сподели: