Топлофикация-Русе

Близо 2 млн. лева инвестира „Топлофикация Русе“ в нова естакада за подаващи транспортни ленти за въглища към парогенератори

Близо 2 млн. лева с ДДС инвестира „Топлофикация Русе“ в изграждането нова естакада за подаващи транспортни ленти за въглища към парогенератори, обслужващ пътеход и работна платформа на кота +24.00 в сграда с идентификатор 63427.8.37.72, собственост на „Топлофикация Русе” АД.

Проектираната естакада за транспортни ленти за въглища, обслужващ пътеходи се състои от седем колони с различна височина и метални носещи ферми. Конструктивно съоръжението се предвижда да бъде изградено от стоманени елементи. Те са монтирани върху монолитни единични фундаменти. Колоните са решетъчни с размер HEB 400 см. Върху колоните се монтират предварително заготвени в заводски условия фермови секции на горното строене на естакадата.

Сподели: