16 нерегламентирани сметища са почистили служителите на ОП "Паркстрой - Русе" през изминалите два месеца

Близо 2 хил. тона отпадъци премахна ОП „Паркстрой“ от 51 нерегламентирани сметища в Община Русе за година

Време за прочитане: 3 мин.

Дейността на ОП „Паркстрой – Русе“, която по същество се отнася за настоящият отчет е ориентирана косвено по изпълнението на някои от стратегическите цели.

През 2020 г. се извършиха дейности по премахване на нерегламентирани сметища и замърсени общински терени на територията на града, възложени с писма от Община Русе. Почистени са 51 броя сметища и замърсени терени, като количеството на събраните и транспортирани отпадъци до Регионално депо – Русе са 1 960,00 тона.

Таблица №10 – Количества отпадъци, събрани от почистването на нерегламентирани замърсявания на територията на гр. Русе

№ писмоАдрестонаж отпадъциМоточаса багеркурсове
1.ВП-34 /07.01.20 г.бул. „Христо Ботев“5,48051
2.№66-09-22#2 /02.01.20 г.с. Басарбово12,580723
3.ВП-143 / 17.01.20 г.местност „Касева чешма“48,5001218
4.ВП-214 / 23.01.20 г.ул. „Кръстец“ №1625,120714
5.ВП-214 / 23.01.20 г.ул. „Тракция“4,9633
6.№ ВП-202 / 22.01.20 г.подстанция „Здравец“7,5824
7.ВП-257 / 28.01.20 г.местност „Хаджигенова чешма“21,5201010
8.ВП-311/30.01.20 г.път Николово- Червена вода, бул. „Гоце Делчев“, местност „Св. Петка“17,54027
9.ВП-478/13.02.20 г.ул. „Ген. Кутузов“8,86044
10.ВП-309/30.01.20 г.Пътен възел „Сарайски мост“277,3804638
11.ВП-413/07.02.20 г.кв. „Тракция“61,980520
12.ВП-591/24.02.20 г.местност „Караач“33,160312
13.ВП-610/25.02.20 г.ул. „Доростол“2,74033
14.ВП-386/05.02.20 г.ул. „Бояна“, ул. „Д. Дебелянов“, ул. „Голям Купен“0,90022
15.ВП-401/06.02.2020 г.ул. „Мадарски конник“0,48002
16.ВП-743 /10.02.2020 г.западен парк „Приста“21,04048
17.ВП-743 /10.02.2020 г.алея „Лилия“1,72022
18.ВП-258 /28.1.2020 г.ул. „Света гора“24,520166
19.ВП-742 /10.03.2020 г.местност „Касева чешма“147,582242
20.ВП-974 / 06.04.2020 г.ул. „Кръстец“11,30038
21.ВП-1060/ 22.04.20 г.ул. „Д. Басарбовски“, кв. „Средна кула“71,3201124
22.ВП-881/ 26.03.20 г.местност „Айдънка“22,64056
23.ВП-392 /06.02.2020 г.кв. „Тракция“21,12049
24.ВП-1397/29.05.20 г.кв. „Тракция“ №20229,9402857
25.ВП-1428/ 01.06.20 г.ул. „Мальовица“16,78055
26.ВП-1639/17.06.20 г.ул. „Кръстец“8,66012
27.ВП-1375/27.05.20 г.ул. „Витоша“1,24001
28.ВП-1663/18.06.20 г.бивше ЖП-училище7,74052
29.ВП-1502/05.06.20 г.кв. „Средна кула“40,820818
30.ВП-1421/29.05.20 г.местност „Пухлево дере“1015,030   243
31.ВП-743/10.03.2020 г.местност „Караманлийка“2,00041
32.ВП-1375/27.05.20 гместност „Касева чешма“7,78003
33.ВП-2065/03.08.20 г.ул. „Кръстец“ №163,84042
34.ВП-2183/14.08.20 г.ул. „Кръстец“12,20046
35.31.07.2020 г.отдел „Екология“ – доклад0,94001
36.ВП-2058/31.07.20 г.ул. „Майор А. Узунов“0,72001
37.№ 33-01-249#1 /12.08.20кв. „Средна кула“1,12001
38.ВП-2184/14.08.2020 г.кв. „Тракция“5,24043
39.ВП-2302 /28.08.20 г.местност „Буйна Яна“62,5401419
40.ВП-2302 /28.08.20 г.училище „Кирил и Методий“158,7802033
41.№ ВП-2599 /30.09.20 г.местност „Буйна Яна“8,22033
42.ВП-2750 /16.10.20 г.кв. „Тракция“20,760310
43.ВП-2602 /30.09.20 г.ул. „Кръстец“8,66035
44.ВП-2602 /30.09.20 г.бул. „Гоце Делчев“6,340310
45.№ 31-47 #1 /08.10.20 г.ал. „Лилия“0,68001
46.№ 53-13-47 /15.07.20 г.ул. „Флотска“1,20002
47.ВП-2750 /16.10.20 г.ул.  „Доростол“6,70056
48.ВП-3003/12.11.20 г.ул. „Искър“4,96033
49.ВП-3113 /26.11.20 г.кв. „Чародейка“, бл.3042,58001
50.№ 94М-5526-3#2 /04.12.20 г.път Николово-Червена вода0,90001
51.№ 48-222-196#2 /04.12.20 г.ул. „Руй планина“1,02001
  1960,000393707

Поддържане на извънградската (селска) общинска пътна мрежа

Поддържане на сервитутите на 67,500 км извънградски път / 135 км сервитутна ивица с ширина над 2 метра и площ над 260 декара. Извършените дейности са: тракторно (където условията и растителността позволяват) и ръчно косене на бурени и треви, обработка на площите с шредер, изрязване на храсти, дървета и клони,изрязване на клони с циркулярни дискове / механизирано/, събиране на треви и клони, товарене на треви и клони, изнасяне на растителни отпадъци на Регионално депо-Русе, раздробяване на растителни отпадъци, дейности по обезопасяване на работата.

ПОДДЪРЖАНИ ОБЕКТИ: гр. Русе – с. Николово (5,64 км), с. Николово- гр. Мартен(4,86 км), път Касева чешма (4,88 км), с. Николово- разклона за с. Просена (1,6 км), разклона за с. Просена – с. Просена (2,90 км), разклона за с. Просена-с. Долно Абланово (1,93 км), разклона за с. Долно Абланово-с. Хотанца (7,49 км), с. Хотанца – с. Юделник (частично – 2,06 км), с. Хотанца- с. Ново село (частично-3,13 км),м-н „Джъмбо“- кв. „Средна кула“ (3,29 км), път ДЗС и хижа (6,49 км), с. Бъзън- с. Ястребово (2,21 км), с. Ястребово – с. Семерджиево (3,17 км), път за Басарбовския манастир (1,38 км),  с. Долно Абланово- с. Ново село (4,64 км), с. Ново село- с. Семерджиево (3,10 км), гр. Мартен- с. Сандрово (1,78 км), с. Тетово – с. Смирненски (частично- 2,18 км).

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Обработка на площите с шредер и косене с тракторна косачка – 152 машиночаса.

Изрязване на клони с циркулярни триони– 127 машиночаса.

Ръчно изрязване на дървета, храсти и клони – 17,600 дка.

Раздробяване на клони – 79 машиночаса с включени 90 надници.

Транспорт на биомаса – 59 курса – 129,800 м3.

Транспорт на клони в стопански двор – 5 курса – 10,500 м3.

Механизация багер- товарене, подравняване, изкореняване и др. – 26 машиночаса.

Регулиране на движението, метене, ръчно товарене, пренасяне на клони – 67 надници.

Прочистване на поречия на реки, земни отводнителни канали и водоеми

Дейностите включват косене на бурени, резитба на дървета, включително и едроразмерни, храсти и клони, разкастряне на клони, събиране на треви и клони, товарене на треви и клони, изнасяне на растителни отпадъци на Регионално депо – Русе, раздробяване на растителни отпадъци. Основни обекти за 2020 година – язовир „Тетово“, язовир „Образцов чифлик“, язовир „Липник“. Ограничена е дейността и е извършена поддържка само дигите и отводнителните канали на посочените язовири.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Обработка на площите с шредер –15 машиночаса.

Ръчно изрязване на треви, бурени и  храсти– 36,000 дка.

Прочистване на изоставени терени и други, невключени в обществената поръчка за зелените площибул. „Тутракан“ от ПВ „Дунав мост“ до табелата на гр. Русе, Лесопарк „Липник“, Западен парк „Приста“, Източна индустриална зона, ул. „Св. Д. Басарбовски“, Колектор за отпадни води.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Обработка на площите с шредер и тракторно косене – 100 машиночаса.

Ръчно изрязване на дървета, храсти и клони –81,900 дка.

Раздробяване на клони – 55 машиночаса, 49 надници за подаване на клони.

Транспорт на раздробена биомаса –49 курса – 52,800 м3.

Транспорт на клони в стопански двор –16 курса – 41,000 м3.

Механизация багер – 64 машиночаса.

Механизация автовишка – 3 машиночаса.

Транспорт отпадъци на депо – 18 курса – 12,200 тона.

Изрязване на клони с циркулярни дискова – 62 машиночаса.

Животногледачи,  оборки и грапене на отпадъци / бул. Тутракан и лесопарк Липник /, метене, събиране на листа и окосена трева и други спомагателни дейности – 468 надници.

Сподели:

Още новини от деня