Близо 2.7 тона негодни за употреба батерии и акумулатори са събрани от територията на община Русе за година

Въз основа на сключен договор от дата 11.08.2021 г. с „Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), през 2022 г. от територията на Община Русе са събрани 2 742 кг. НУБА.

Таблица №4  Количество НУБА, събрано на територията на Община Русе за периода 2015-2022 г.

ГодинаСъбрано количество НУБА, кг.
20158 042,00
20168 756,00
20179 782,00
20188 950,00
20197 121,00
20204 178,00
20213 924,00
20222 742,00

Това става ясно от отчета за изпълнението на Програма за управление нa отпадъците за периода 2021-2028 г., приета с Решение №1006, Протокол №36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе. Тя ще бъде разгледана от общинските съветници в Русе през този месец.

Сподели: