Община Сливо поле пръска срещу комари за втори път

Близо 240 хил. лева отделя РЗИ – Русе за дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации на територията на областта през 2022 г.

Близо 240 хил. лева с ДДС отделя РЗИ – Русе за дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации на територията на областта през 2022 г. С Постановление № 154 на Министерски съвет от 05 юли 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.5.1 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия на Министерство на здравеопазването  е възложено на РЗИ-Русе спешна да организира на територията на Област Русе прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации през 2022 г., с оглед превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве.

Съгласно Заповедта №РД-01-326/21.07.2022 г.  на Министъра на здравеопазването дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации чрез ларвицидни и имагоцидни обработки върху общо 76352,08 дка площ и 165 биотопа на територията на област Русе.

Сподели: