Топлофикация-Русе

Близо 28 % от клиентите на „Топлофикация Русе“ имат да плащат сметки от 50 до 100 лева за месец януари

За месец януари 2024 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 19613 МВтч, като за същия период през 2023 година размера на предоставената топлинна енергия е бил 16700 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец януари 2024 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са по- високи в сравнение с месец януари 2023 година, поради факта, че средната температура за месец януари 2024, в размер на 3,845 ºС, е по ниска в сравнение с месец януари 2023 година, когато е била 6,39 ºС. 66,47 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 150 лева с ДДС, като за същият период през 2023 година са били 78,18%.

Сметките до 50 лева имат да плащат 3201 клиента или 17,31% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 5239 клиента или 28,32% от клиентите.
От 100-150 лева имат да плащат 3855  клиента или 20,84% от клиентите.

Приложено Ви предоставяме сравнителен анализ на фактурите за месец ЯНУАРИ 2024, ЯНУАРИ 2023 и ДЕКЕМВРИ 2023 година.

Сподели: