Близо 3 км. тръби ще бъдат подменени в Сваленик за 1.1 млн. лева

1.1 млн. лева без ДДС отделя Община Иваново за реконструкция  на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с. Свaленик, община Иваново, област Русе – етап 1Б. Ще се извърши подмяна на старите амортизирани водопроводи с обща дължина 2 988 линейни метра с нови от полиетилен висока плътност, с което да се минимизират течовете и авариите по водоповодната мрежа и намалят разходите за ремонтно-възстановителни дейности. Разработката включва подмяна на водопроводните трасета заедно със сградните водопроводни отклонения.

Съществуващата водопроводна мрежа е изградена преди повече от 40г. основно от етернитови тръби. В отделни квартали и по част от улиците е запазена и се ползва водопроводна мрежа, изградена преди повече от 65г. със стоманени (Манесманови) тръби. На отделни места мрежата е с поцинковани тръби с диаметри от ¾” до 2”.

Мрежата като цяло е сключена, с множество „висящи” клонове. В последните няколко години част от мрежата е подменена с ПЕВП тръби като са подменени и водопроводните отклонения към имотите. Монтирани са противопожарни хидранти и са направени връзки със съществуващите водопроводи. Диаметрите на подменените водопроводи са от ПЕВП 90 до ПЕВП 160.

Сподели: