Обучение в електронна среда във всички училища и лицеи в Община Гюргево от днес

Близо 30 000 ученици от Окръг Гюргево учат в електронна среда от разстояние от 9 ноември

Близо 30 000 ученици от Окръг Гюргево учат в електронна среда от разстояние от 9 ноември. Причината е, че всички учебни заведения в страната прилагат т. нар. „червен“ сценарий поради увеличената заболеваемост от коронавирус. За целта се използват мобилни телефони, таблети и лаптопи. 3 795 таблети ще бъдат доставени от Министерството на образованието за нуждите на Окръжен инспекторат на образованието – Гюргево. Други 300 ще бъдат закупени от Инспектората и ще бъдат резерв. Таблетите ще бъдат предоставени на ученици от семейства в неравностойно положение, където нито един от родителите няма персонално устройство с достъп до Интернет.

Сподели: