Мария-Старцева-Местни-данъци-и-такси-Русе

Близо 4 млн. лева от просрочени задължения са събрани от дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Русе през 2023 година

След селекция на просрочените публични вземания съвместно с „Информационно обслужване“ АД е изготвен списък на лицата с над 100 лева задължения. В резултат на това са разпределени за проверка 26 836 физически лица, като на тримата главни инспектори в дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Русе са разпределени по 7 612 лица. На единия инспектор / с временно незаетата през лятото бройка/ са разпределени 4 000 лица. Юридическите лица с просрочени задължения са 3 856, разпределени за проверка по 1 085 на тримата главни инспектори и 601 – на единия инспектор.

Към 31 декември 2023 година актове за установяване на задължения по чл. 107 ал. 3 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс са издадени на 2 626 лица, като установените задължения са на стойност 3 094 848 лева. До 2897 лица са изпратени съобщения за просрочени задължения в размер на 4 434 546 лева. В резултат на тези действия са събрани просрочени задължения в общ размер на 3 983 365 лева. До публичните изпълнители на НАП са изпратени искания за образуване на изпълнително производство срещу 380 лица за сумата от 632 596 лева. До частни съдебни изпълнители са изпратени искания за образуване на изпълнително производство срещу 1 162 лица за сумата от 1 140 861 лева. Посочените изпълнителни дела са образувани само през 2023 година. През същата година са започнали проверки на подадените декларации по чл. 71 от ЗМДТ за намаляване на такса „Битови отпадъци“ на 830 лица, които продължават до момента.

Сподели: