Близо 4.4 хил. обезщетения за бременност и раждане изплатени от НОИ – Русе на полугодието

В ТП на НОИ Русе през второто тримесечие на 2018 г. са изплатени 4 437 броя обезщетения за бременност и раждане в общ размер на 1 954 438 лв. Средно дневният размер на едно обезщетение е 24.57 лв. за 79 542 броя дни. Това са обезщетения изплатени на осигурени лица (майки) отглеждащи своите деца до 1- годишна възраст. За периода от 1 до 2-годишна възраст на детето са изплатени 3 263 броя обезщетения за обща сума в размер на 1 092 613 лв. Размерът на този вид обезщетение не е обвързан с осигурителния доход на работещите и е в размер на 380 лв.

През второто тримесечие са изплатени 18 722 броя обезщетения поради временна неработоспособност за общо заболяване и гледане на болен член. Общата сума на този вид обезщетения е 3 424 502 лв., като средно дневния размер на едно такова обезщетение е 28.34 лв. За периода са изплатени и 238 броя обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука със средно дневен размер 35.47 лв.

От статистическите данни за месеците юни, юли и август 2018 г. се наблюдава намаление на средно месечния брой лица получаващи парично обезщетение за безработица по КСО. От 2 174 броят им е спаднал на 1969 при запазено ниво на средно дневния размер на изплащаното обезщетение 20,67 лв. За посочените месеци средно месечно 72 лица с признат осигурителен доход от трудова дейност в друга държава са получили обезщетение за безработица със средно дневен размер 59,41 лв.

Сподели:

Още новини от деня