Близо 407 млн. лева е ресурсът по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027 година, Русе е сред приоритетните центрове

Близо 407 млн. лева е ресурсът по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027 година, Русе е сред приоритетните центрове

Близо 407 млн. лева е ресурсът по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027 година. Сред стратегическите приоритети на програмата са подобряването на условията за навигация по река Дунав, инсталиране на интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката, както и подобряване на железопътната свързаност чрез модернизация на гаровия комплекс в Русе. По програмата ще се реализира и велосипедният маршрут EuroVelo 6, който по поречието на Дунав ще свърже Видин и Силистра. Това стана ясно по време на провеждащ се днес в Областна администрация – Плевен форум, посветен на възможностите и предизвикателствата пред областите в Северна България. Домакин на събитието бе областният управител на Плевен Иван Янчев, а в събитието участва и областният управител на Русе Анатоли Станев. Според Станев е необходимо да се промени цялостната логика при изработването и реализирането на проекти по европейски и национални програми от последните 10 години. „Не е нормално на първо място да се мисли за усвояване на средства и едва чак след това да се мисли за ефекта на проекта върху населението“, коментира още Станев. По време на срещата бе обявено още, че Русе е сред приоритетните градски центрове в новия програмен период до 2027 година. Идеята е чрез осигуряване на средства по различни програми да се надградят инвестициите от досегашните проекти, като фокусът ще бъде поставен върху интегрираното териториално развитие. Целта е да се подобри нивото на всички видове инфраструктура, като не става дума само за изграждането на пътища, а и за образователна, здравна, културна и социална инфраструктура. Фокус ще бъде поставен и върху развитието на туризма и градската среда.

На този етап е трудно да се каже колко точно средства ще бъдат отделени, но очакванията са за около 1.2 млрд. лева. Толкова са отделени за Северозападния район, който обаче е и най-бедният в Европа. До края на септември се очаква да се проведе подобен форум и в Русе, като на него ще има по-голяма конкретика за бъдещите възможности за финансиране и по-голяма яснота в какви приоритетни области ще се работи.

Днешното събитие се реализира в партньорство със СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и съобщенията, областни управители от Северна България, кметове на общини, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации.

Представители на Министерството на транспорта и съобщенията презентираха теми за транспортната свързаност и широколентовия достъп за новия планов период и проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост. Припомняме, че по Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 527 милиона лева за повишаване на киберсигурността на общинските администрации в цяла България, създаването на Интернет-мрежи с висок капацитет в малките населени места, както и изграждането на свръхскоростен интернет в 24 висши учебни заведения. Ще се работи и за дигитализацията на Българските пощи.

По време на срещата бе обсъдена и ролята на браншовите сдружения за регионалното развитие с участието на камарите на архитектите, на инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите и на областната организация на НТС – Плевен.

Сподели: