На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Близо 450 хил. лева без ДДС влага ВиК – Русе в реконструкция на ВиК мрежи в Николово

Близо 450 хил. лева без ДДС влага ВиК – Русе в реконструкция на ВиК мрежи в Николово. Предстои реконструкция на водопровод Ø60 мм етернит с ПЕВП Ø160/10 по ул. „Батак“, на водопровод Ø100 мм етернит с ПЕВП Ø110/10 по ул. „Места“ и ул. „Перущица“, на водопровод Ø100 мм етернит с ПЕВП Ø110/10 по ул. „Струма“, на водопровод Ø100 мм етернит с ПЕВП Ø110/10 и ПЕВП Ø160/10 и Ø125 мм етернит с ПЕВП Ø140/10 по ул. „Еделвайс“, на водопровод Ø80 мм етернит с ПЕВП Ø90/10 по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Плиска“. Водопроводът по ул. „Батак“ е с дължина 269,09 метра, като ще има 16 броя сградни водопроводни отклонения (СВО) и 2 броя пожарни хидрантa. По ул. „Места“ и ул. „Перущица“ ще се сменят 323,86 метра тръби, 20 броя СВО и 2 броя хидранта, а по ул. „Струма“ – 288,14 метра със 19 броя водопроводни отклонения и 3 броя противопожарни хидранти.

По ул. „Еделвайс“ водопроводът ще се подмени по протежение на 703,61 метра. Там има 34 броя водопроводни отклонения и 5 броя противопожарни хидранта. По ул. „Иван Вазов“ и ул. „Плиска“ ще се положат тръби с дължина 278,57 метра, при 3 броя водопроводни отклонения и 3 броя противопожарни хидранта.

Сподели: