дирекция "Бюро по труда" - Русе Галина Димитрова

Близо 476 безработни по-малко през август спрямо предходния месец в Русенска област

В края на месец август регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Русе според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 7976, като спрямо юли намалението е с 476 лица. В същото време увеличението спрямо август 2019 г. е с 2388 лица.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Русе  е 7,8%, като спрямо м. юли показва намаление с 0,4 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 2,4 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,5%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 25,8% /1048 /, следват общините  Борово – 24,2% /376/, Ценово –19,6% /349/, Две могили – 15,9% /542/, Бяла – 15,5% /746/, Сливо поле – 11,4% /387/, Иваново –8,2% /238/ и най-ниско в Русе – 5,3% /4290/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 686 безработни лица. Освен тях, други 22 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Русе.

През м. август броят на започналите работа е 754, като 84,2% от тях са устроени в реалната икономика. Други 12 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юли чрез бюрата по труда. В сравнение с м. август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 56,8%.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост – 28,5%; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 15,1%; държавно управление – 14,6%; селско стопанство – 8,1%; хотелиерство и ресторантьорство – 6,9%; транспорт, складиране и пощи- 4,6% и  др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 201 безработни лица-79 по програми и мерки по ЗНЗ и 122 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. На 68 лица е осигурена работа по стартиралите в началото на месеца регионални програми за заетост. По схема „Заетост за теб” през м.август са сключени 29 договора с работодатели за 195 работни места.

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, над 300 търсещи  работа са се включили през месеца във възобновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси. В групови мероприятия за професионално и кариерно  консултиране, ателие за търсене на работа и мотивиране за активно поведение на пазара на труда са включени 236 лица.

Заявените работни места на първичния трудов пазар през август са 539,  като 71% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени  в преработващата индустрия (47%), образованието (21,2%), търговията (5,8%), строителство (5,2%), хуманното здравеопазване и социалната работа (3,9%) и др.

Най-търсените професии през месец август са: учител, технически сътрудник, шивач, машинен оператор, общ работник, продавач, шофьор, общ работник, монтажник и др.

Сподели:

Още новини от деня