Бъзън ще празнува на 11 ноември

Близо 5000 лева отделя Община Русе за кризисния център в Бъзън

Кризисният център в с. Бъзън е първият открит в Русенска област преди повече от 10 години, с цел приютяване на пътници закъсали по пътя. Центърът разполага с три легла и допълнителни дюшеци, капацитета е 7-8 души. Зареден е с основни хранителни продукти /пакетирани, консервирани/. От откриването на центъра,  на помещението не са извършвани ремонтни дейности, дограмата е остаряла и неподходяща за зимни условия, необходимо е пребоядисване и подмяна на подовата настилка. Гореизложеното е упоменато в писмо от Кмета на Кметство Бъзън, към което е приложена количествено стойностна сметка за 5215 лв., проверена и заверена от инженер в отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“. Предлагам корекция в увеличение, бюджета на кметство Бъзън, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, § 1030 „Текущ ремонт“ с 5215 лв. Средствата се осигуряват от бюджета на общината дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” – дофинансиране, §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“

Сподели: