Близо 53 хил. лева може да изразходва Община Бяла за почистване и дезинфекция във връзка с епидемията от коронавирус

Към 31 май тази година, средствата, които Община Бяла е внесла като отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО в РИОСВ – Русе са в размер на 263 661.62 лева. При допълнителен анализ е установено, че сумата е 179 858.45 лева. 30 % от сумата е малко над 53 хил. лева. С нея могат да се обезпечат разходи за определени дейности – поддържане на хигиена в места за обществено ползване и събиране на отпадъци, образувани в резултат на извънредната ситуация. Това важи и за транспортиране до съответните инсталации и съоръжения за обработването им.

Тази възможност дава МОСВ във връзка с епидемията.

Затова общинските съветници в Бяла гласуваха днес за разходване на натрупани средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО.

Сподели:

Още новини от деня